Több mint 4000 kezelés eredményei
alapján, mi nem beszélünk mellé!

4foryou 4foryou

Az arc izmai

2012.06.01 11:52Vissza

Az izomrendszer a test legnagyobb tömegét, mintegy 35-40%-át alkotja. Három szempont szerint csoportosíthatjuk az izmokat. Alak szerint, működés szerint valamint eredés és tapadás szerint.

Az arc izmait bőrizmok közé soroljuk, azon belül pedig két részre oszthatjuk, a mimikai izmokra és a rágóizmokra. A mimikai izmok az arckoponyán a bőr alatt helyezkednek el, és az arcjátékot, a szenvedélyek és hangulatok kifejezését teszik lehetővé. Tehát az arcjáték rendkívül változatos és egyénileg jellemző. Akaratunktól független bár gyakran öntudatlanul is működik. A gyakorlott színészek tudják korlátlanul befolyásolni mimikai játékukat. A mimikai izmok a hangulatok, érzések kifejezése mellet az arc egyes nyílásainak szűkítése, tágítása, összehúzása és alakváltozása is feladata. Így az arcizmoknak a légzésben és a beszédben is fontos szerepet játszanak. A mimikai izmok a bőrben erednek és tapadnak, még a rágóizmok a koponya alsó felszínén erednek, az alsó állcsonton pedig tapadnak. Melyek azok az izmok, amelyek kifejezik érzéseinket, gondolatainkat?

A mimikai izmokat három csoportra oszthatjuk. A fejtetőizmokra, a fül körüli izmokra és az arcizmokra. A fejtetőizmaihoz a homlokizom, a fül izmai és a nyakszirtizmok tartoznak, melyek együttesen a sisakizmot alkotják. Normál esetben haj takarja, amely leér a homlokra is. A homlokizom gyakori összehúzása harántráncokat okozhat.
Az arcizmok a szem, az orr és a száj körül helyezkednek el.

A szemöldökredőző izom gyakori működtetésével függőleges ráncok alakulnak ki, mely szigorú arckifejezést kölcsönöz. A szem körizma szűkíti és tágítja a szemnyílást és a könny továbbításában is szerepet játszik. Az orrtőizom összefügg a homlokizommal, apró vízszintes ráncocskát okozva, mely csúfondáros kifejezést ad az arcnak. Az orr hátizom az orr középvonalától két oldalt az orrszárakon található. Az orrlyuktágító izom az orrlyuknak a külső szélét keretezi, mely szűkíti és tágítja az orrnyílást. A felsőajak emelő izom az orrtól jobbra és balra a felsőajkak és a szemgödör alsó széle között foglal helyet. A járomizom a száj körizmán ered és a járomcsonton tapad.

A száj körizma a szájat gyűrű alakba veszi körül, az ajkak összehúzásában és csúcsosításában játszik szerepet.A trombitás izom a szájüreg oldalfalát a fogsorhoz szorítja, és ezzel megakadályozza az ételeknek a pofazacskóban való felhalmozódását.A nevető izom nevetéskor a fül felé húzza a szájat, gyakori működése ráncokat eredményez és az úgynevezett arci gödröcskék a nevetőizom felépítésének köszönhető.

Síráskor a szájszöglet-lehúzó izom, vagy más néven alsó ajak háromszögű izma görbíti lefelé az ajkat. Az alsó ajak lehúzó izom, vagy az alsó ajak négyszögű izma nyitja a szájat. Az állizom legyezőszerűen terül szét az állon. Tehát, ezek azok az izmok amik a mimikában játszanak szerepet. A rágóizmok a nagy rágó izom, ami a járomíven ered és az állkapocsszöglet külső részén tapad. Ez az izom emeli és zárja az állkapcsot. A halántékizom a halántékcsont pikkelyén ered és az állkapocs íznyúlványán tapad, mely az állkapcsot emeli. A röpizmok az ékcsont röpnyúlványán és az állkapocs között helyezkednek el.

S.E.